Hej ogarnięci !!!

Pokolenie

Kolejne pokolenie młodych ludzi opuściło mury naszej szkoły. Zanim odebrali z rąk dyrektora  i swoich wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, pożegnali ich koledzy z klasy 2g oraz członkowie TT Trufle, którzy przygotowali spektakl pełen humoru i muzyki.

W imieniu całej społeczności  trzecioklasistów pożegnał dyrektor Ryszard Pękala, który pogratulował uczniom biorącym udział w życiu szkoły, olimpijczykom, laureatom konkursów przedmiotowych, szkolnym artystom, uczniom działającym w Strzelcu.  Wszyscy, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem,otrzymali świadectwa w auli w obecności zgromadzonych nauczycieli i  absolwentów.
Następnego dnia uczniowie klas trzecich udali się na tradycyjną pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę, gdzie brali udział w  Drodze Krzyżowej na murach klasztoru i Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, podczas której zawierzyli swoją dalszą edukację a w szczególności maturę opiece Pani Jasnogórskiej. W godzinach wieczornych wszyscy wyjeżdżający powrócili szczęśliwie do Dębicy.

galeria aula

galeria Jasna Góra