Hej ogarnięci !!!

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Przetrwała raptem kilka lat. Jej idee stały się szkołą dla następnych generacji. Nie dla wszystkich. Była próbą ratowania niepodległej Rzeczypospolitej.

Tłum z marszałkiem Sejmu Stanisławem Małachowskim  na czele przechodzi  z Zamku Królewskiego do katedry Św Jana

„W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski […] wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą – egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mino przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucyją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucyi dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”


Fragment Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791r. 

 Poczet sztandarowy I Liceum - 3 Maja 2013r.   Poczet sztandarowy I Liceum - 3 Maja 2014r.

 galeria zdjęć - kliknij tu