Hej ogarnięci !!!

Dziękujemy!

Dziękujemy Pani Jadwidze Kurzawie za długoletnią, rzetelną pracę
w księgowości naszej szkoły. Pani Jadwiga jest dla pracowników
i uczniów I LO uosobieniem sumienności w wypełnianiu obowiązków
i życzliwości wobec innych.


Życzymy naszej Pani Jadzi wiele zdrowia i radości płynącej
z odpoczynku od pracy zawodowej.